Breadcrumbs

Marija Lovrić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. diplomirala je 2002. a doktorirala 2007. kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad “Priprava i spektroskopska karakterizacija novih derivata gvanidina” izradila je u laboratoriju za fizikalno-organsku kemiju Instituta Ruđer Bošković, a doktorsku disertaciju “Priprava i ispitivanje biološke aktivnosti novih biarilnih spojeva” izradila je u laboratoriju Službe istraživanja u Belupu, te laboratoriju za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku. Od 2003. zaposlena je u farmaceutskim kompanijama u području istraživanja i razvoja generičkih i inovativnih lijekova, te u registraciji proizvoda. Od ožujka 2013. zaposlena je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao istraživač u GlowBrain timu. Glavni cilj rada uključuje razvoj inovativnih biorazgradivih materijala u svrhu primjene s matičnim stanicama u oporavku mozga.

Facebook comments HR

Podijelite vaše mišljenje!

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Bootstrap Framework and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with the Joomla! Project.

Back to the top