Breadcrumbs

Glavna ideja ovog projekta temelji se na primjeni kombinacije biomaterijala i matičnih stanica pri popravku oštećenog mozga čiji se napredak prati kombinacijom uređaja za detekciju bioluminiscentnih signala (BLI) i uređaja za magnetnu rezonancu (MRI). Takva vizualizacija omogućit će poboljšanje metoda transplantacije i integracije matičnih stanica kao i praćenje njihovog učinka u mozgu živih životinja (in vivo). BLI i MRI su tehnologije koje djeluju u suprotnim dijelovima spektra. BLI nam pruža maksimalnu osjetljivost detekcije signala, ali slabu rezoluciju, dok nam MRI pruža vrhunsku rezoluciju s niskom osjetljivošću.


BLI tehnologija se temelji na detekciji svjetlosti koju emitiraju enzimi. Kao primjer bioluminiscentnog enzima možemo navesti luciferazu (luc) koja svijetli kada se nalazi na odgovarajućem supstratu.


MRI tehnologija temelji se na kretanju protona vodikovog atoma (H+), koji se u tkivu nalazi u izobilju u obliku vode (H2O). Protoni su pozitivno nabijene čestice koje se vrte u nasumičnim smjerovima u nedostatku utjecaja vanjskog magnetskog polja. Kad se protoni nađu unutar jakog magnetskog polja, poravnaju se kao igla kompasa. Emitira se kratak radio signal, a intenzitet tog signala odražava broj protona u određenoj „kriški“ materije.


In vivo vizualizacija mijenja način korištenja životinja u eksperimentima. Ova tehnologija omogućuje nam praćenje bioloških procesa u živim životinjama u realnom vremenu.

Facebook comments HR

Podijelite vaše mišljenje!

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Bootstrap Framework and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with the Joomla! Project.

Back to the top