Breadcrumbs

GlowBrain Ured za inovacije sastoji se od Voditelja projekta (Voditelj ureda) i Menadžera za inovacije.


Glavni zadatak Ureda za inovacije je poboljšati upravljanje intelektualnim vlasništvom i inovacijskim sposobnostima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – poduprijeti inovacije i stvaranje novog intelektualnog vlasništva. Također, ima zadaću ocrtati trenutnu situaciju u istraživanjima orijentiranim na inovacije, podučiti znanstvenike koji sudjeluju na projektu osnovama intelektualnog vlasništva i zaštiti inovacija, kao i osigurati daljnju održivost inovativnih istraživanja i metoda zaštite inovativnog vlasništva.


Ciljevi će se postići kroz suradnju s partnerskim institucijama i drugim stručnjacima na tom polju u kombinaciji sa specijaliziranim IP edukacijama i radionicama.

Facebook comments HR

Podijelite vaše mišljenje!

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Bootstrap Framework and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with the Joomla! Project.

Back to the top